Czech POINT
Napsal Dita Adamcová   
Čtvrtek, 27. březen 2008
Co je to Czech POINT                                                         http://www.czechpoint.cz  

 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 

 

 • Výpis z katastru nemovitostí

 

 • Výpis z obchodního rejstříku

 

 • Výpis z živnostenského rejstříku

 

 • Výpis z rejstříku trestů

 

 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

 

 • Výpis z bodového hodnocení řidiče

 

 • Vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 

 • Výpis z insolvenčního rejstříku

 

 • Autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky (služby podle zák. č. 300/2008 Sb.)
 • CzechPOINT@office

 

 • Czech POINT E-Shop - výpisy poštou

 

 

 

 

  CENÍK 

 

Evidence

 

Cena za 1. stranu

 

Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

50,- Kč

 

 

 

 

 

DOKLADY NUTNÉ K VYDÁNÍ VÝPISU ŽADATELI 

 

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

 

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

 

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

 

Rejstřík trestů:

 

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

oceneni.jpg

Aktualizováno ( Pátek, 05. květen 2017 )