Matrika Tisk E-mail
Napsal Dita Adamcová   
Středa, 18. květen 2011

Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manželství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky (vede zvláštní matrika Brno). Do správního obvodu matričního úřadu Kounice patří: Kounice, Bříství, Černíky a Vykáň. Pro každou z obcí se vede kniha narození, kniha manželství a kniha úmrtí.

Do činností matričního úřadu Kounice patří:

* vedení matričních knih

* provádění zápisů matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav do matričních knih

* vydávání prvopisů a duplikátů matričních dokladů (rodný, oddací, úmrtní list), případně potvrzení z matričních knih a sbírky listin

* přijímá a sepisuje podklady pro zápisy do matričních knih (určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, volba druhého jména, žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru, vrácení se k předchozímu příjmení, aj.)

* přijímá žádosti o uzavření manželství, vystavuje osvědčení k církevním sňatkům a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí

* povoluje v rámci matričního obvodu uzavření manželství na jiném vhodném místě

* provádí a zajišťuje svatební obřady v obřadní síni i svatební obřady povolené na jiném vhodném místě matričního obvodu Kounice

* rozhoduje ve věcech změny jména a příjmení u osob s trvalým bydlištěm na území matričního obvodu Kounice

* plní zákonnou ohlašovací a oznamovací povinnost o matričních událostech

* provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů

* přijímá žádosti o vydání občanských průkazů a provádí výdej vyhotovených občanských průkazů

* vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanských průkazů a potvrzení o občanském průkazu při jeho odebrání

 

 

 

Aktualizováno ( Středa, 18. květen 2011 )